File Name:DERT MUSİKİSİ.zip
File Size: 4.35 MB


(Download) DERT MUSİKİSİ By M. Fethullah Gülen pdf , (Download) DERT MUSİKİSİ By M. Fethullah Gülen book pdf , DERT MUSİKİSİ By M. Fethullah Gülen free ebooks download , download DERT MUSİKİSİ By M. Fethullah Gülen ebook ,(Download) DERT MUSİKİSİ By M. Fethullah Gülen free pdf

DERT MUSİKİSİ - M. Fethullah Gülen


READ ►►►DERT MUSİKİSİ.pdf

DOWNLOAD ►►►DERT MUSİKİSİ.pdf

Description

“Sohbet-i Canan”, belki de Fethullah Gülen Hocaefendi’nin hayatını tanımlayan en temel kavramlardan biri...
Onun bulunduğu hemen her meclis bir sohbet-i Canan’a dönüşür. Hangi konudan söz açılırsa açılsın, mevzuu bir şekilde sohbet-i Canan’a kaydırır. Doyurucu ve ikna edici üslubuyla huzurdakilere marifet hüzmeleri sunar. Kimi zaman Allah’la kurulacak irtibatın ve O’na karşı sergilenmesi gereken kulluğun mahiyeti üzerinde durur ve huzurdakileri derin bir muhasebeye sevk eder. Kimi zaman peygamber yolunun yolcularına, Allah yolunda yapılan hizmetlerin ana umdelerini ve temel prensiplerini hatırlatır. Kimi zaman toplum bünyesinde meydana gelen çatlak ve kırıkların tamir ve ıslah yollarını gösterir. Kimi zaman toplum hayatında meydana gelen amansız ve imansız hâdiselerin iman gözlüğüyle nasıl okunacağını ders verir, maruz kalınan haksızlık ve zulümlerin kader plânında neye tekabül ettiğini izah eder. Kimi zaman da haksız yere türlü türlü eziyetlere maruz kalan, preslenen ve ezilen Hizmet gönüllülerine zor zamanlarda hizmet etmenin adab u erkânını öğretir ve onların ümitlerini kamçılar.
Kırık Testi serisinin 16. kitabı olarak neşredilen Dert Musikisi’nde de bu mevzuların hemen hepsini görmek mümkün. Bu kitap, büyük çoğunluğu itibarıyla Hocaefendi’nin 2012-2013 yıllarında yapmış olduğu sohbetlerden hazırlanmış olsa da, konular oldukça güncel. Serinin diğer kitaplarına nazaran bu eserde daha fazla “Hizmet gönüllüleri” üzerinde durulmuş ve son dönemde[…]”

Recent Comments:

119 shares

Brandon Walker

man this zip is so dope...

Matt Saul

Thanks, I've been searching for a while, this one actually works...

Jacob Laurent

The pdf are of good quality, nice

Clair Perez

Amazing share

Alex Saborsky

It worked eventually, I tried another offer, thanks

Adam Jones

It's pretty simple, just put real data in the thing...

Francis Miller

Thanks for this zip

Lisa Hart

This release is hot!!

Bobby Deangelo

Good job man!

Annie Guskin

This is awesome!

View more comments